Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης της Σχολης Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης

La piattaforma Σχολη Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης - eClass è un sistema completo di gestione di corsi elettronici. Adotta la filosofia del software a codice sorgente aperto e supporta il servizio di e-learning asincrono senza limitazioni ed impegni. L'accesso al servizio si fa con l'uso di un semplice web browser senza l'esigenza di nozioni tecniche e speciali.