Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης της Σχολης Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών GEORR
- Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 -

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΜΠΣ GEORR να επιλέξουν από τον κατάλογο των Τμημάτων το αντίστοιχο του έτους εισαγωγής τους.