Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης της Σχολης Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης

Εγγραφή

Εκπαιδευόμενου
Σύνδεση με άλλο λογαριασμό:
Πιστοποίηση μέσω LDAP
Πιστοποίηση μέσω CAS
Εκπαιδευτή
Αίτηση Νέου Λογαριασμού
Αίτηση Νέου Λογαριασμού Με:
Πιστοποίηση μέσω LDAP
Πιστοποίηση μέσω CAS